Mobirise
Aanspreekpunt Integriteit (API)
Bij de aanspreekpersoon integriteit (kortweg API) kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding.
Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, tennisser, ... kan in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen. Daarom heeft STC OLYMPIA vzw een aanspreekpersoon integriteit aangesteld om misvattingen te kunnen vertellen aan een neutraal persoon.
Deze persoon heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.
Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders,...) spreken.
Deze API kan:
advies geven om het probleem op te lossen
• helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek
• helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht
• verwijzen naar externe hulpverleners
• het clubbestuur informeren
In onze tennisclub is Ines Gabriëls het Aanspreekpersoon Integriteit.

© Copyright stc Olympia vzw

Build a free web page with Mobirise